Sonuç Yine Aynı: Orgi

Araştırmasız verilen isimlendirme kararlarının sonucu yine aynı: hüsran, markaya zarar, yeniden isim arama telaşı, gecikmeler, yatırımların boşa gitmesi…daha çok sonuçlar sayılabilir.

Doğru isimlendirme çalışmaları en sevilen ve tescile uygun olan ismin seçilmesi ile sonlanmamalıdır. Öncelikle derinlemesine dilbilimsel ve anlambilimsel araştırmalar yapılmalıdır. Favori olan isimler farklı dillerde hangi anlamlara geliyor, birebir sözlük anlamlarının dışında daha da önemlisi neleri çağrıştıyor, o dili ana dili olarak konuşan insanlarda söz konusu isin hangi duyguları harekete geçiriyor, hangi düşüncelere sebep oluyor, tüm bunların detaylı ve dikkatli bir şekilde araştırılması gerekir. Bunun için öncelikli olarak markanın hedef pazarları potansiyel pazar alternatifleri dahil edilerek incelenmeli ve konuşulan dillere göre araştırma yapılmalıdır. Elbette ki kolay yapılabilen bir çalışma değildir, profesyoneller tarafından yürütülmeli, ayrıca geniş bir networking desteği ile yürütülmelidir. Ayrıca hedef kitle ile focus grup araştırmaları, anketler yapılarak ismin çağrışımları incelenmelidir. Herhangi bir negatif algı, kötü bir çağrışım yapması durumunda isimler yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse isim değişikliğine çok geç olmadan gidilmelidir. Nitekim hızlı alınan kararlar ileride telafisi olmayacak hatalara sebep olabiliyor.

Son günlerde birçok kez haber olan “Orgi” durumu da bu sebeple yaşanmıştır. Ordu ve Giresun isimlerinin birleştirilmesi ile hızlı bir çözüme gidilmiş, coğrafya ögesi kullanılarak doğru bir seçim olduğu düşünülmüştür. Ancak bir süre sonra bu ismin yabancı dilde kötü anlama geldiğinin öğrenilmesi üzerine marka / işletme zor durumda kalmıştır. Üstelik Türkiye’nin denize kurulacak ilk havaalanı olma gibi çok özel bir konumlandırması varken isim işletmeye zarar vermektedir.

Bir an önce bu isim değişmeli ve akıllarda kalacak, fark yaratacak başarılı bir isim bu ismi unutturmalıdır.

Related posts

DYO Markasının Anlamı

DYO marka ismi  Durmuş Yaşar ve Oğulları’nın kısaltmasından oluşturulmuş. Okunuşu kolay. İki sesli harf yanyana gelmiş olsa da, bilinçsizce araya...

Leave a Reply