Marka İsmi

Naming House marka ismi bulma konusunda uzmanlaşmıştır. Başarılı marka isminin sağlam marka stratejisi üzerine yaratıldığına inanmaktayız. Doğru marka ismi ancak net bir şekilde belirlenmiş marka stratejisi, hedef pazarlar ve hedef tüketici, marka konumlandırması, marka kişiliği ve özellikleri, pazarlama hedefleri göz önünde bulundurularak oluşturulabilir. Bu nedenle bizim marka ismi bulma çalışmamız sizden brifi alarak yani sizin istek ve ihtiyaçlarınızı anlayarak başlar. Ardından pazarı ve rekabeti analiz ederiz, rakip isimleri inceleriz. 100’den fazla isim oluşturur ve marka stratejinize en uygun olanlarını size sunarız.

Sizin ve Hedef Kitlenizin Seveceği İsmi Bulmak

İşte gerçek sorun! Tescil edilebilir bir isim bulma amacımız dışında sizin ve müşterilerinizin beğeneceği bir isim bulmak da bizim için çok önemli. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Çok basit! Bunun için sadece yüzlerce isim bulmamız gerekiyor, ardından bazılarını kendi içimizde yaptığımız toplantılarla elememiz, size 50-100 isim sunmamız, sizden gelen geri dönüşlere göre yeni isimler yaratmamız, son olarak derinlemesine anlambilimsel ve şekilbilimsel incelemeler yapmamız gerekiyor. Tüm bunların sonunda sizin ve hedef kitlenizin seveceği ve benimseyeceği doğru marka ismini bulabiliyoruz.

Evet, bu gerçekten çok büyük bir iş! Ama biz marka ismi konusunda tutkuluyuz. Ve biliyoruz ki başarılı bir marka ismi…

  • Sizin sevdiğiniz
  • Müşterilerinizin seveceği
  • Sağlam marka stratejisine sahip
  • Rakiplerinden ayrılan

bir isimdir.

Marka İsmi Bulma Sürecimiz: 

1) Marka Stratejisi ve Konumlandırma: Brifle paylaşılan marka stratejisi incelenir, markanın konumlandırması netleştirilir. Pazardaki diğer marka isimleri, rakip marka isimlerinin türleri, yapıları, anlamları anlambilim ve şekilbilim çerçevesinde derinlemesine araştırılır.

2) Anahtar kelimeler: Markayı en iyi şekilde tanımlayan ve marka stratejisi bakımından kritik olan kelimeler belirlenir. Bu kelimeler marka isimlendirme çalışmasına ışık tutar, baz oluşturur.

3) Anlambilim ve şekilbilim: Marka İsmi bulmaçalışmasına başlamadan önce anlambilimsel olarak izlenecek yol belirlenir. Tasarlanacak yeni marka isimleri için anlamlar, zihinlerde yaratması amaçlanan çağrışımlar tespit edilir. Şekilbilimsel sınırlar dahilinde hece sayısı, varsa tercih edilen harfler, ek ve kökler belirlenir. Böylelikle marka isminin marka stratejisi ile uyumlu olması sağlanır.

4) Sınırlar: Marka isimlendirme çalışması sürecinde kesinlikle olması ve olmaması gerekenler belirlenir.

5) Yaratıcı süreç: Anahtar kelimeler, strateji, anlambilimsel ve şekimbilimsel sınırlar dahilinde yaratıcı çalışma yapılır. Bu sürecin sonunda öne çıkan çok sayıda marka ismi müşteri ile paylaşılır.

6) Tescil araştırması: Müşteri tarafından seçilen 5 ila 10 isim birebir tescil araştırmasına tabi tutulur. Marka sorgulama çok kritik bir süreçtir. Tescile uygun olduğu düşünülen isimlerisizinle paylaşılırız ve siz bu marka ismi alternatiflerinden birini veya birkaçını seçersiniz.

7) Dilbilimsel araştırma: Seçtiğiniz marka ismi veya isimleri hedeflenen pazarlarda kullanılan diller çerçevesinde dilbilimsel araştırmaya tabi tutulur. O dillerde herhangi bir kötü anlama gelip gelmediği, negatif çağrışıma yol açıp açmadığı araştırılır.

Sonunda da siz beğendiğiniz marka ismini seçersiniz!